Registračné poplatkyPoplatky za registráciu na online podujatie

Člen**
(Registračný poplatok obsahuje)

  • Prístup k celému online obsahu odborného podujatia, k odborným prezentáciám, diskusiám, AD testom a kongresovým materiálom po celú dobu otvorenia online podujatia
(Registračný poplatok neobsahuje)

  • Účasť na prezenčnom podujatí v Starom Smokovci

** Členom sa rozumie
člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti
alebo Sekcie extrapyramídových ochorení SNeS
alebo Sekcie pre bolesti hlavy SNeS
10
Účastník – nečlen**
(Registračný poplatok obsahuje)

  • Prístup k celému online obsahu odborného podujatia, k odborným prezentáciám, diskusiám, AD testom a kongresovým materiálom po celú dobu otvorenia online podujatia
(Registračný poplatok neobsahuje)

  • Účasť na prezenčnom podujatí v Starom Smokovci

** Členom sa rozumie
člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti
alebo Sekcie extrapyramídových ochorení SNeS
alebo Sekcie pre bolesti hlavy SNeS
15


Online podujatie prebehne na online vzdelávacej platforme Medicínsky Portál
v časti určenej pre odbornú verejnosť po skončení prezenčnej formy podujatia v Starom Smokovci.
Pre prístup k online verzii podujatia bude potrebné zaregistrovať sa na portáli / mať na portáli vytvorené svoje konto.
Toto konto si môžete vytvoriť kedykoľvek » TU «. Je zdarma a umožňuje Vám prehliadať si obsah portálu určený pre Vašu špecializáciu.

Registračný poplatok na online podujatie budete uhrádzať cez platobnú bránu v Medicínskom portáli až priamo pri vstupe do online podujatia po jeho otvorení.
Online registrácia pre podujatie bude otvorená od 20.6.2022. Tešíme sa na Vašu účasť aj online.

Bankové spojenie

Platbu, prosím, uhraďte na:Názov účtu: Berlina, s.r.o.
Registrácia: BA
Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova7, 841 04 Bratislava/Karlova Ves, Slovensko
IČO: 50 122 681
DIČ: 2120182537
IČ DPH: SK2120182537
Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4101 6126
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný Symbol: 22030
Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód


Ihneď po registrácii je možná aj platba Online.
Akceptované sú nasledovné platobné karty:Na registráciu sa vzťahujú 100 % storno poplatky.
Cena účastníckeho poplatku je konečná.