Program

odborného podujatia
2x Akadémia: Parkinsonova choroba a bolesť hlavyProgram odborného podujatia je rozdelený do dvoch samostatných dní. Keďže Akadémia Parkinsonova choroba už tento rok oslavuje svoje siedme výročie, začíname vo štvrtok 19.5.2022 témou Parkinsonova choroba. Akadémia Bolesť hlavy bude tento rok mať svoje piate trvanie a v rámci daného obdobia je program pre túto časť vzdelávania k dispozícii v piatok 20.5.2022. Zmena programu vyhradená.


12:00 - 13:00
Registrácia účastníkov podujatia


13:00 - 15:00
1. BLOK
predsedníctvo: doc. MUDr. Michal Minár, PhD., doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.


  13:00
  Od dešifrovania molekulárnej podstaty Parkinsonovej choroby po nové stratégie jej liečby
  MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.

  13:25
  Čo všetko sa môže skrývať za Parkinsonovou chorobou?
  doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

  13:50
  Novšie farmakologické prístupy v liečbe Parkinsonovej choroby
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

  14:15
  Inovácie v liečbe hlbokou mozgovou stimuláciou
  MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

  14:40
  Panelová diskusia
  MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.,
  doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.,
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.,
  MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.15:00 - 16:00
2. BLOK: Novinky v liečbe Parkinsonovej choroby
predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.


  15:00
  Algoritmus liečby pokročilej Parkinsonovej choroby 
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

  15:25
  Prvé terapeutické skúsenosti s intestinálnym gélom levodopa, karbidopa, entakapon a inovatívnou pumpou v liečbe Parkinsonovej choroby v Nemecku
  prof. Dr. med. Wolfgang Jost

  15:50
  Kombinovaná odborná diskusia
  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  prof. Dr. med. Wolfgang Jost


Odborný blok bol podporený nezávislým finančným príspevkom spoločnosti Stada. Spoločnosť Stada žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.


16:00 - 16:30
Kávová prestávka


16:30 - 19:00
3. BLOK
predsedníctvo: MUDr. Ján Necpál, MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.


  16:30
  Využitie botulotoxínu pri Parkinsonovej chorobe
  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

  16:55
  Poruchy komunikačnej schopnosti pri Parkinsonovej chorobe
  prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Dr. h. c.

  17:20
  Dysfágia u pacientov s Parkinsonovou chorobou
  PhDr. Žofia Frajková

  17:45
  Behaviorálne aspekty porúch príjmu potravy pri tauopatických atypických parkinsonských syndrómoch
  MUDr. Ján Necpál

  18:10
  Nutričné a pohybové odporúčania v liečbe Parkinsonovej choroby
  MUDr. Igor Straka, PhD.

  18:35
  Panelová diskusia
  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.,
  prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Dr. h. c.,
  PhDr. Žofia Frajková,
  MUDr. Ján Necpál,
  MUDr. Igor Straka, PhD.,
  MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.19:00 - 19:30
Odborný diskusný záver odbornej časti podujatia Akadémia Parkinson
predsedníctvo: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.


20:00
Večera


08:00 - 08:30
Registrácia účastníkov podujatia


08:30 - 10:00
1. BLOK
predsedníctvo: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.


  08:30
  Chronická migréna (Konsenzus Európskej federácie bolesti hlavy o definícii rezistentnej a refraktérnej migrény (2020))
  prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

  08:50
  Epidemiológia a socioekonomické dôsledky migrény a tenznej bolesti hlavy
  MUDr. Oľga Duraníková

  09:10
  Najčastejšie chyby v preventívnej liečbe migrény. Z transformácie ku chronickej migréne: patofyziologické a klinické aspekty
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

  09:30
  Status migrenosus: Riziká, komplikácie a ich manažment
  MUDr. Marek Krivošík

  09:50
  Panelová diskusia
  prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN,
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.,
  MUDr. Oľga Duraníková,
  MUDr. Marek Krivošík,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.10:00 - 11:00
2. BLOK
predsedníctvo: MUDr. Andrea Petrovičová, PhD., MUDr. Tomáš Nežádal, Ph. D.


  10:00
  CGRP protilátky v České republice - indikace, organizace a registr ReMig
  MUDr. Tomáš Nežádal, Ph. D.

  10:25
  Fremanezumab - liečba migrény v reálnej praxi 
  MUDr. Milan Maretta

  10:50
  Panelová diskusia
  MUDr. Tomáš Nežádal, Ph. D.,
  MUDr. Milan Maretta,
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.


Odborný blok bol podporený nezávislým finančným príspevkom spoločnosti TEVA. Spoločnosť TEVA žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.


11:00 - 11:15
Kávová prestávka


  11:15
  Galkanezumab a jeho miesto v biologickej liečbe migrény na Slovensku
  MUDr. Patrícia Tršková
  Odborná prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti Eli Lilly. Spoločnosť Eli Lilly žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.

  11:40
  Liečba chronickej migrény botulotoxínom
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  Odborná prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti Abbvie. Spoločnosť Abbvie žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.12:05 - 13:35
3. BLOK
predsedníctvo: MUDr. Michal Kováčik, MUDr. Babeta Hofericová


  12:05
  Úloha a potreba zobrazovacích vyšetrení v manažmente bolestí hlavy
  MUDr. Michal Kováčik

  12:25
  Bolesti hlavy z nadužívania liekov a závislosť na analgetikách
  MUDr. Vanda Valkučáková

  12:45
  Bolesti hlavy v séniu
  MUDr. Babeta Hofericová

  13:05
  Post-COVIDová perzistentná bolesť hlavy
  MUDr. Barbora Petrovičová

  13:25
  Panelová diskusia
  MUDr. Michal Kováčik,
  MUDr. Vanda Valkučáková,
  MUDr. Babeta Hofericová,
  MUDr. Barbora Petrovičová13:35 - 13:45
Odborný záver podujatia
predsedníctvo: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.


13:45
Záverečná kávová prestávka, odovzdanie certifikátov