Slovo na úvod


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám pozvať Vás na odborné podujatie „2x Akadémia: Parkinsonova choroba a bolesť hlavy“, v ktorom už tretíkrát spájame dve obľúbené vzdelávacie akadémie do jedného podujatia. Konať sa bude v dňoch 19. – 20. mája 2022, ako miesto konania sme tentokrát zvolili Grand hotel v Starom Smokovci. Pri rezervácii ubytovania, prosím, vezmite do úvahy, že plánovaný začiatok odborného programu je 19. mája 2022 od 13:00 hod.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a sú mu pridelené kredity ARS CME, 6 kreditov za pasívnu účasť 19.05.2022 a 5 kreditov za pasívnu účasť 20.05.2022, spolu 11 kreditov za podujatie. Bližšie informácie nájdete v sekcii Program.

Radi by sme tiež upozornili, že prezenčná forma účasti bude podmienená dodržaním aktuálne platných nariadení pre účasť na hromadných podujatiach. Ďakujeme za pochopenie.

Aby bol odborný program prístupný čo najväčšiemu počtu záujemcov z radov odborníkov, bude zároveň nahrávaný a následne zverejnený online na Medicínskom portáli (www.medicinskyportal.sk). Prostredníctvom AD testov bude kreditovaná aj online aktivita.

Spôsob registrácie na prezenčnú i online formu akadémie nájdete bližšie popísaný v časti „Registrácia“.

Veríme, že tak ako si našli Vašu priazeň minulé ročníky tohto podujatia, aj tohtoročné si nájde miesto vo Vašom kalendári.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Organizačný výbor podujatia 

Odborná garancia podujatia

Archív

Akadémia: Parkinson 2017
Akadémia: Parkinson 2018
Akadémia: Parkinson 2019
Akadémia: Bolesť hlavy 2019
2x Akadémia:
PCH a BH 2020
2x Akadémia:
BH a PCH 2021